About


Hỗ trợ, khắc phục các sự cố về PC/laptop hoàn toàn miễn phí thông qua môi trường internet.
Tư vấn, thiết kế giải pháp xây dựng, vận hành hạ tầng mạng và hệ thống máy chủ.
Tư vấn và thiết kế website theo yêu cầu của khách hàng.

Step 1: Tải Phần mềm hỗ trợ từ xa để chúng tôi có thể giúp bạn ( TeamViewer, UltraViewer … )
Step 2: Hãy gửi cho chúng tôi thông tin về phần mềm hỗ trợ từ xa.
Bao gồm: Your ID + Password.

Kênh hỗ trợ:

  1. Facebook: Hỗ Trợ Máy Tính IT
  2. Messenger: Hỗ Trợ Máy Tính IT
  3. Telegram: Hỗ Trợ Máy Tính IT
  4. Instagram: Hỗ Trợ Máy Tính IT
  5. Email: hotromaytinhit@gmail.com

Support and troubleshoot PC / laptop completely free of charge through the internet environment.
Consulting and designing solutions to build and operate network infrastructure and server systems.
Consulting and designing website according to customer requirements.

Step 1: Download Remote Support Software so we can help you (TeamViewer, UltraViewer …)
Step 2: Please send us information about remote support software.
Include: Your ID + Password.

Channel support:

  1. Facebook: IT Computer Support
  2. Messenger: IT Computer Suport
  3. Telegram: IT Computer Support
  4. Instagram: IT Compuuter Support
  5. Email: hotromaytinhit@gmail.com